Z życia szkoły...

Zapraszamy do szkoły!

27-08-2016 16:30, Autor: A. Ch.

Kto się za nami stęsknił ? Łapki w górę.
Nasza szkoła już na Was czeka ! :)

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

1 września 2016 r.

Godz. 8.00 - Msza św.
Godz. 9.30 – klasy V, VI (sala gimnastyczna)
Godz. 10.30 – klasy IV (sala gimnastyczna)
Godz. 11.30 – klasy II-III (sala gimnastyczna)
Godz. 13.00 – klasy I
Listy uczniów wywieszone będą na terenie szkoły w dniu rozpoczęcia roku; rodzice prowadzą dzieci do wyznaczonych klas.

Godz. 14.30 – oddziały przedszkolne
Listy uczniów wywieszone będą na terenie szkoły w dniu rozpoczęcia roku; rodzice prowadzą dzieci do wyznaczonych klas.

[50000011]

Ogłoszenie

06-06-2016 21:18, Autor: A. Ch.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie
OGŁASZA NABóR NA WOLNE STANOWISKO
Administrator sieci komputerowe (Informatyk) (1/2 etatu)

1. Nazwa jednostki:
Szkoła Podstawowa nr 9, os.1000 - lecia PP 15, 84 - 200 Wejherowo
tel. 0 58 672 20 10

2. nazwa stanowiska: Administrator sieci komputerowe (Informatyk)

3. wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

4. Wymogi kwalifikacyjne:
- wykształcenie średnie informatyczne co najmniej 2- letni staż pracy
- znajomość programów komputerowych i systemów operacyjnych
Dodatkowe preferencje:
- wykształcenie wyższe informatyczne i co najmniej 2 lata pracy
- znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym umiejętność czytania i rozumienia dokumentacji technicznej

5. Zakres wykonywanych zadań na wyżej wymienionym stanowisku
- administrowanie siecią komputerową szkoły
- serwis i konfiguracja sprzętu informatycznego oraz nadzór nad jego prawidłowym działaniem
- Archiwizowanie danych
- instalowanie programów i zapewnienie ich prawidłowego działania
- prowadzenie strony internetowej

6. Wymagane dokumenty:
- życiorys
- list motywacyjny
- dokumenty potwierdzające wykształcenie
- kserokopie świadectw pracy
- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
- oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych
- zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie pracy na danym stanowisku

7. Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł więcej niż 6%.

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie, os.1000 - lecia PP 15 w Wejherowie w godz. 8.00 - 15.00. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem -Nabór na wolne stanowisko informatyka- w terminie do 25.08.2016 r. Dokumenty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (www.bip.wejherowo.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie.

Wymagane dokumenty : list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: -wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 28.09.1997 r. (Dz.U.Nr 101 poz. 926 z 2002 r. z póź. zm.) oraz ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 22.03.1999 r.(Dz.U. nr 142 poz. 1593 z 2001 r z póż. zm.)

[50000009]

Życzenia wakacyjne

10-07-2016 14:33, Autor: A. Ch.

Kochani!
Bardzo dziękujemy wszystkim za cały owocny rok pracy i wspaniałą współpracę. Dziękujemy, że jesteście z nami.
Życzymy wszystkim wychowankom i ich rodzinom bezpiecznych i pełnych wrażeń wakacji, odpoczywajcie i nabierajcie sił.
Udanych wakacji! Do zobaczenia we wrześniu!

[50000008]

Podziękowania na pracę

07-08-2016 11:18, Autor: A. Ch.

24.06 2016 r. na Radzie Pedagogicznej w związku z przejściem na emeryturę pożegnaliśmy i podziękowaliśmy za dotychczasową pracę Pani Ewie Stypińskiej, która pracowała w naszej świetlicy szkolnej. Życzymy wszystkiego dobrego!


Więcej zdjęć na naszej stronie na Facebooku.

[50000006]

Zakończenie roku szkolnego

10-07-2016 14:32, Autor: A. Ch.

W dniu 24 czerwca wszyscy uczniowie naszej szkoły spotkali się na wspólnej uroczystości wraz z rodzicami, nauczycielami i dyrekcją szkoły.
Najbardziej zasłużeni otrzymali z rąk Pani Dyrektor dyplomy i nagrody. Pani Dyrektor pogratulowała wszystkim zdobycia nowych umiejętności, wspaniałych osiągnięć w nauce i sporcie, jak także konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Rodzicom podziękowała za zaangażowanie w życie klas i całej naszej szkoły, a nauczycielom i dzieciom za bardzo ciężką pracę podczas całego roku szkolnego.
Po uroczystości wszyscy uczniowie otrzymali świadectwa promocyjne.Więcej zdjęć na naszej stronie na Facebooku.

[50000005]

Sukcesy Julii, Laury oraz Oliwi

10-07-2016 14:31, Autor: A. Ch.

Julia Lademann – uczennica klasy III a zajęła II miejsce w XXI Konkursie Plastycznym pt. „Szukamy własnych korzeni” w kategorii „Drzewo genealogiczne” oraz wyróżnienie w konkursie plastyczno- fotograficznym pt. „Powiat wejherowski okiem plastyka i fotografii”

Uczennice klasy Ib - Laura Lewińska i Oliwia Lęcznar wraz z zespołem Bąbelki zdobyły I miejsce w I Ogólnopolskim Turnieju formacji tanecznych nadmorskie rytmy Łeba,12 czerwca 2016r. Gratulujemy!


Więcej zdjęć na naszej stronie na Facebooku.

[50000004]

Apele podsumowujące

10-07-2016 14:29, Autor: A. Ch.

Pod koniec czerwca w naszej szkole odbyły się apele podsumowujące pracę dzieci w drugim semestrze. Wielu uczniów otrzymało nagrody, dyplomy za udział w różnych konkursach organizowanych przez szkołę, inne placówki oświatowe. Wszystkim serdecznie gratulujemy i zachęcamy do pracy w następnym roku szkolnymWięcej zdjęć na naszej stronie na Facebooku.

[50000003]

Turniej piłki nożnej klas III

10-07-2016 14:28, Autor: A. Ch.Więcej zdjęć na naszej stronie na Facebooku.

[50000002]

Wycieczka integracyjna

10-07-2016 14:27, Autor: A. Ch.

20 czerwca 2016 r. klasa I d była na integrującej zespół klasowy wycieczce. Klasa udała się do Oycowej Zagrody w Gowinie, gdzie czekały na uczniów liczne niespodzianki.... Zabawa była udana, każdy wrócił z uśmiechem na twarzy. Dziękujemy właścicielom Oycowej Zagrody i animatorkom z Summer Baby za umilenie czasu naszym podopiecznym oraz Pani Anecie Aneta Konkol za wspaniałe zdjęcia.Więcej zdjęć na naszej stronie na Facebooku.

[50000001]

Harmonogram zakończenia roku szkolnego

21-06-2016 21:37, Autor: A. Ch.

Harmonogram zakończenia roku szkolnego
w dniu 24 czerwca 2016 r.

• 8.00 – Msza Św.
• 8.30 – spotkanie w sali gimnastycznej klas „0”
• 9.30 – sala gimnastyczna – klasy IV i V, następnie spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach
• 11.00 – sala gimnastyczna – klasy III, następnie spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach
• 12.00 – sala gimnastyczna – klasy I i II, następnie spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach

[5000133]

Wycieczka

21-06-2016 21:33, Autor: A. Ch.

14 czerwca uczniowie klasy Ib oraz Ic odwiedzili w Sopocie Skansen - Grodzisko, czyli muzeum na wolnym powietrzu, położony w malowniczej scenerii bujnej zieleni i szumiących strumyków. Uczniowie obejrzeli zrekonstruowane zabudowania grodu : chaty, bramę i częściowo ogrodzenie z drewnianych bali. Wysłuchali ciekawego opowiadania o życiu ludzi i wojów w grodzie. Dzieci wzięły udział w warsztatach garncarskich, a także miały możliwość strzelania z prawdziwego łuku.
Spacer brzegiem morza zakończył miły pobyt w Sopocie.Więcej zdjęć na naszej stronie na Facebooku.

[5000132]

Zabawa szóstoklasistów

21-06-2016 21:33, Autor: A. Ch.

13 czerwca 2016 uczniowie klas VI bawili się podczas swojej ostatniej zabawy zorganizowanej w murach szkolnych.Więcej zdjęć na naszej stronie na Facebooku.

[5000131]

Starsze ...


Dziś jest:
31.08.2016 r.

Jest to:
244
dzień roku.

Imieniny:
Cyrusa, Izabeli, Rajmundy
Jesteś gościem nr

76897

Dziękujemy za wizytę
i zapraszamy ponownie.Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2015!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl


Facebook


Szkoła z klasą 2.0


Bezpieczna szkoła


Szkoła bez przemocy


Sześciolatek


Cenzor


Ortograffiti